Pravidlá pre platenie

Platí pre organizátora výletu.

1. Spoločné platby za všetkých účastníkov výletu na účet dodávateľa:

 • Napr. ubytovanie, doprava.
 1. Vyzbierajte potrebné peniaze od účastníkov na svoj vlastný účet.
 2. Nechajte si vystaviť faktúru alebo zálohovú faktúru na náš klub: údaje sú tu https://www.limbaturist.sk/o-nas/.
 3. Preveďte sumu, ktorú treba zaplatiť na účet nášho klubu: údaje sú tu https://www.limbaturist.sk/o-nas/. Je potrebné, aby sa suma, ktorú pošlete a suma, ktorú treba zaplatiť, presne zhodovali.
 4. Pri všetkých platbách používajte rovnaký špecifický symbol = podľa dátumu prvého dňa výletu v tvare RRRRMMDD. Napr. ak výlet začína 25.7.2022, tak špecifický symbol je 20220725. Platby bez správneho špecifického symbolu budeme vracať za poplatok.
 5. Požiadajte o preplatenie faktúry:
  • Martinu Žarnovickú (martina.zarnovicka(zavináč)gmail.com) a kópiu Mariánovi Šumšalovi (sumsala(zavináč)nextra.sk),
  • Pošlite Martine faktúru,
  • Pošlite jej menný zoznam účastníkov, ku každému menu musí byť uvedená prijatá výška platby.

2. Všetky platby idú cez účet Limba turistu

 1. Vyzbierajte potrebné peniaze od účastníkov na účet Limba turistu údaje sú tu https://www.limbaturist.sk/o-nas/.
 2. Pri všetkých platbách musia všetci používať rovnaký špecifický symbol = podľa dátumu prvého dňa výletu v tvare RRRRMMDD. Napr. ak výlet začína 25.7.2022, tak špecifický symbol je 20220725. Platby bez správneho špecifického symbolu budeme vracať za poplatok.
 3. Dohodnite si zasielanie informácií o platbách na účte s I. Bazovským.
 4. Nechajte si vystaviť faktúru alebo zálohovú faktúru na náš klub: údaje sú tu https://www.limbaturist.sk/o-nas/.
 5. Požiadajte o preplatenie faktúry:
  • Martinu Žarnovickú (martina.zarnovicka(zavináč)gmail.com) a kópiu Igorovi Bazovskému (sumsala(zavináč)nextra.sk),
  • Pošlite Martine faktúru,
  • Pošlite jej menný zoznam účastníkov, ku každému menu musí byť uvedená prijatá výška platby.
 6. Organizátor je zodpovedný za to, že príjmy a výdavky na výlet sa budú presne zhodovať.

3. Spoločné platby platené osobne vlastnou kartou alebo v hotovosti:

 1. Vyzbierajte potrebné peniaze od účastníkov na svoj vlastný účet.
 2. Nechajte si vystaviť príjmový doklad na náš klub: údaje sú tu https://www.limbaturist.sk/o-nas/.
 3. Zašlite potrebné doklady:
  • ???, musíme určiť účtovníčku
  • Pošlite jej príjmový doklad,
  • Pošlite jej menný zoznam účastníkov, ku každému menu musí byť uvedená prijatá výška platby.

4. Iné

Je možné platiť za výlet aj individuálne, t.j. každý účastník si platí všetko sám. Ale bolo by dobré, keby sa takýto spôsob vyskytoval čo najmenej, hlavne pri výletoch, ktoré sú v pláne.

Niektoré hotely vyžadujú ručiť za platbu vlastnou platobnou kartou, napr. na bookings. Tento prípad ešte musíme doriešiť.

Nejasnosti prejednajte s Mariánom Šumšalom.

5. Vyúčtovanie

Na konci výletu je potrebné odovzdať vyúčtovanie výletu, t.j. peňazí, ktoré išli cez účet Limba turist.

Vyúčtovanie treba robiť aj priebežne, je podmienkou pre poslanie platby z účtu klubu.

Vyúčtovanie robí vedúci výletu.

Vyúčtovanie kontroluje: zatiaľ nie je určené.

Postup pri vyúčtovaní:

 1. Vedúci si vypýta excelovský export platieb na účte za príslušné obdobie, kedy chodili platby pre výlet. Export urobí Martina Žarnovická alebo Igor Bazovský.
 2. Vyznačí farebne všetky platby výletu.
 3. Do zvláštneho hárku prekopíruje všetky platby na svoj výlet a spočíta celkový finančný výsledok.
 4. Vyúčtovanie pošle: zatiaľ nie je určené.

6. Preplatenie cesty autom

 1. Vodič vyplní nasledovný excel:

2. Vodič podpíše excel a pošle ho spolu s kópiou veľkého technického preukazu Martine Ž. Tieto dokumenty pošlite poštou alebo elektronicky ako skeny alebo fotky.

3. Martina preplatí náhradu za vozidlo. Samozrejme, musí to byť schválené výborom.