Bezpečnosť na výletoch

Všetky výlety

V prihlasovacom / pozývacom mejly treba napísať tučným písmom:

Prihlásením na výlet účastník potvrdzuje, že má primeranú fyzickú kondíciu a primeraný zdravotný stav na tento výlet. Okrem toho sa zaväzuje správať tak, že neohrozí bezpečnosť seba a ostatných účastníkov výletu.

alebo ešte lepšie:

Účasťou na výlete účastník potvrdzuje, že má primeranú fyzickú kondíciu a zdravotný stav pre tento výlet. Okrem toho sa zaväzuje správať tak, že neohrozí bezpečnosť seba a ostatných účastníkov výletu. Účastník je povinný mať poistenie pre bicyklovanie, pokiaľ nie je členom KST. Účastník tiež potvrdzuje, že má bicykel v dobrom stave, ktorý spĺňa dopravné predpisy.  Viac o bezpečnosti na výletoch tu Bezpečnosť na výletoch.

Cyklo Stanko Medo

Pre lepšiu orientáciu uvádzame kategorizáciu túr takto:

1  Rovina (dunajské hrádze)

2  Zvlnený povrch (do 50% celkovej dĺžky trate, bez potreby tlačenia bicykla, napr. Červený most- Biely kríž).

3  Náročné (z pohľadu seniora) (stúpanie viacej ako 50% dĺžky trate, sem-tam aj jazdy vedľa bicykla, napr. Biely kríž – Pezinská Baba).

Vyššie kategórie pri našich túrach nebudeme využívať.

Bezpečnosť na bicyklových výletoch – dodatok:

Účastník bicyklového výletu je povinný mať:

 • prilbu
 • rukavice
 • v prípade dažďa pončo
 • okuliare
 • predne a zadne svetlo
 • reflexne prvky, najlepšie reflexnú vestu
 • náhradnú dušu

Bezpečnostné pravidlá pre zaistené cesty

Pre vedúcich:

 1. Vedúci musí mať platný inštruktorský preukaz VHT 2. triedy.
 2. Vedúci musí pred začiatkom od účastníkov získať overiteľné potvrdenie o bezpečnosti.
 3. Vedúci môže zobrať najviac 4 účastníkov.
 4. Vedúci môže stanoviť doplňujúce podmienky, ktoré musia účastníci spĺňať.
 5. Vedúci má právo vybrať ľudí na základe ich skúseností a fyzických a psychických predpokladov.
 6. Vedúci má právo vylúčiť z výletu účastníka, ktorý by ohrozoval svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť iných.

Pre účastníkov:

 1. Účastník musí potvrdiť potvrdenie o bezpečnosti.
 2. Účastník pre zaistené cesty obťažnosti D a E musí mať urobený výcvik na Troch jazdcoch alebo skúsenosti s horolezeckými terénmi, absolvované zaistené cesty obťažnosti C a výbornú fyzickú kondíciu. Účastník pre zaistené cesty obťažnosti C musí mať absolvované zaistené cesty obťažnosti A a B a výbornú fyzickú kondíciu.
 3. Účastník musí mať primeraný zdravotný stav a primeranú fyzickú a psychickú kondíciu pre tento výlet.
 4. Účastník musí spĺňať ďalšie predpoklady stanovené vedúcim výletu.
 5. Účastník je povinný rešpektovať rozumné príkazy vedúceho výletu.
 6. Účastník je povinný mať správne nasadený úväz a prilbu a na ferate je povinný sa istiť.

Potvrdenie o bezpečnosti:

Svojou účasťou na výlete potvrdzujem, že mám primeraný zdravotný stav a primeranú fyzickú a psychickú kondíciu pre tento výlet. Zaväzujem sa, že sa budem správať tak, aby som neohrozil svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov. Zaväzujem sa rešpektovať rozumné príkazy vedúceho výletu.

Bližšie informácie o náročnosti sú tu: Zaistená cesta – Wikipédia (wikipedia.org)