O nás

Obchodné meno/názov: Odbor turistiky klubu slovenských turistov Limba turist

IČO: 36070114

DIČ: 2022335238

Sídlo/miesto podnikania/adresa umiestnenia organizačnej jednotky: Mánesovo nám. 1230/1, 851 01 Bratislava-Petržalka

číslo účtu: fio banka – SK56 8330 0000 0026 0208 2188

Štatistický úrad

Hlavný predmet činnosti (HLSKNACE) – pôvodné: 93120 – Činnosti športových klubov

Zaradenie subjektu do európskeho systému účtov (ESA2010) – pôvodné: 15000 – Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Hlavný predmet činnosti (HLSKNACE) – nové: 94992 – Činnosti záujmových organizácií

Zaradenie subjektu do európskeho systému účtov (ESA2010) – nové: 15000 – Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Kontakt

kontakt@limbaturist.sk