Organizovanie výletov

Tu sú nejaké poznámky ako postupovať pri organizovaní výletov a zájazdov.

Ako platiť za výlety si prečítajte tu https://www.limbaturist.sk/pravidla-pre-platenie/

Príprava akcií, hlavne objednanie ubytovania musí byť už: október, november

Treba dať jednotné ceny za výlet – ubytovanie + cestovné. Rozdielne ceny pre členov/nečlenov. Napríklad ak je veľký rozdiel v cenách ubytovania by boli dve ceny:

  • 1, 2-posteľová izba: 350€
  • ostatné izby:: 315€
  • nečlenovia: +15€

Hlavne pri objednávaní ubytovania pre väčšie množstvo ľudí, napr. zájazd s 35 účastníkmi, treba sa dať pozor aj na právne zabezpečenie. Aby sme boli krytý v prípade stornovania. Jedna možnosť ako sa zabezpečiť je podpísať zmluvu. Treba to mať vybavené ešte pred prvou platbou. Tu je nejaký vzor zmluvy:
https://www.onlinezmluvy.sk/zmluva-o-ubytovani/