Pravidlá

Pravidlá pre prijímanie nových členov

(stav: schválené výborom)

 • Máme záujem, aby členmi klubu boli ľudia, ktorí sa zúčastňujú klubových akcií.
 • Členov prijíma členská schôdza. Do polovice februára musia byť zakúpené známky, to znamená do konca januára musí byť schôdza.
 • 2 ľudia musia odporučiť nového člena.

zodpovedný: Vlado Stračár

Pravidlá pre požičiavanie materiálu

(stav: schválené výborom)

 • Požičiavanie materiálu za určený finančný (alebo nefinančný) dar pre nečlenov nášho klubu.
 • Nečlen si môže zarezervovať materiál na neklubovú akciu najviac 2 týždne dopredu.
 • Na verejné klubové akcie majú prednostné právo na rezerváciu materiálu všetci účastníci akcie, aj nečlenovia, členovia majú prednosť pred nečlenmi.

Pravidlá pre organizovanie výletov

(stav: schválené výborom)

 • Vedúci výletu prekonzultuje mejlovú informáciu o výlete a prihlasovaní s koordinačným vedúcim.
 • Zatiaľ je koordinačný vedúci: pešia: Oľga, zimná: Igor, cyklistika: Dana.
 1. Ponúkne sa termín, povedzme do 7 dní od oznámenia prihlasovanie pre limbákov.
 2. Ak je menej prihlásených ako voľných miest, tak sa pošle oznam aj nečlenom.
 3. Ak je viac prihlásených, tak o účasti rozhodne vedúci na základe konzultácie s výborom. (3 za, 1 proti)

Odporúčania

 • Vyberať dopredu za ubytovanie. Kvôli storno poplatkom.
 • Peniaze na svoj účet.
 • Lístky na vlak – pre seba a potom oznámiť, kde mám miestenku. Pre ľudí bez zliav kúpiť skupinový lístok – problém je so stornovaním.

zodpovedný: Igor Bazovský

Pravidlá pre vyplácanie vedúcich verejných výletov organizovaných klubom

(stav: schválené výborom)

Verejný výlet organizovaný klubom je výlet, na ktorý sa môžu prihlásiť všetci členovia klubu.

 1. viacdenná turistika:
  • zrazový poplatok, ak je to zraz
  • ubytovanie, s obmedzením do 40€/noc, nepreplácame jedlo. V prípade ak bude cena ubytovania vyššia (platí v SR aj v zahraničí) je potrebné pred akciou požiadať o predschválenie tohto nákladu výbor KST Limba turist.
  • cestovne – ak sa ide organizátor autom spolu s ďalšími účastníkmi sú mu preplácané alikvotne náklady na dopravu t. z.: prejazdené kilometre/spotreba pohonných hmôt/aktuálna cena benzínu/nafty/LPG za liter alebo kWh/počet cestujúcich. Poskytuje sa náhrada za prejazdený benzín/naftu/LPG/elektrinu, neprepláca sa amortizácia auta. Ak organizátor cestuje v aute sám preplatia sa mu náklady do výšky cestovného lístka/lístkov autobusu resp. vlaku
 2. Výlet do Rakúska a iného zahraničia:
  • alikvotnú časť cestovného autom
  • príspevok na ubytovanie ako v SR

Prieskumná cesta:

Klub prepláca náklady na prieskumnú cestu rovnako ako náklady vedúceho na výlet: Na Slovensku aj v zahraničí ubytovanie do 40 eur a náklady na cestu. Náklady na prieskumnú cestu sa preplácajú až po úspešnom uskutočnení výletu. Výbor rozhodne, ktoré prieskumné cesty sa preplácajú – malo by ísť hlavne o veľmi náročné výlety. Tieto peniaze idú z peňazí klubu.

Poznámka:

Každý organizátor akcie je povinný predložiť okrem dokladov, ktoré si dá preplatiť, aj správu o priebehu akcie (dátum, absolvovaný program, zoznam účastníkov) do 14 dní od skončenia akcie

Dotácie:

Klub neprepláca deťom 50% cestovných nákladov na výlety klubu. Výbor rozhodne, na ktorých výletoch sa deťom prispieva na cestu.

Podmienkou pre preplatenie nákladov je odovzdanie vyúčtovania platieb, ktoré išli cez účet klubu.

Odporúčame, aby na každej akcii, kde klub prepláca náklady vedúcemu, účastníci zaplatili zo svojich poplatkov časť jeho nákladov (doprava a ubytovanie). Na veľkých výletoch (autobusový zájazd) zaplatia: 100% nákladov vedúceho. Na malých výletoch: cca 30% nákladov vedúceho.

Z výletov je možný zisk pre klub, navrhujeme 2% z ceny účastníka.

Odporúčame, aby pre nečlenov bola vyššia cena výletov ako pre členov.

Pravidlá pre tipy na výlety cez lockdown

1. Zuzana môže poslať tip na výlet. Môže tak urobiť aj každý člen rady.
Čím viac výletov, tým menšie skupinky.

2. Tipy posielame mejlom. Iba vybraným aktívnym a dôveryhodným členom.

3. Dobré by bolo do mejlu zakaždým napísať, ako sa správať: ruky,
odstup, rúško, malé skupinky, žiadny interiér, žiadne pitie z jednej
fľaše alebo pohára.

4. Treba dodržiavať kovidový automat, ak to pre výlety v Bratislave
niečo znamená.

5. Prímestské autobusy využívajte len cez NEpracovné dni.

Pravidlá pre nakupovanie materiálu

Materiál môžeme nakupovať len na náš klub. To jest faktúra musí byť na klub. Fakturačné údaje sú tu:

O nás

Najlepšie je na eshope zaplatiť prevodom z účtu. Prevod urobí Martina Žarnovická.

Postup pri preplácaní výletov pre členov výboru

Pri preplácaní viac-dňových výletov, postupujte takto:

Treba, aby členovia výboru aktívne hovorili s ľuďmi, ktorí robia viac-dňové výlety a spolupracovali s nimi pri preplatení nákladov.

 1. Vedúci výletu pošle bločky Martine Žarnovickej (martina.zarnovicka(zavináč)gmail.com) + číslo svojho účtu. Ďalej pošle rozpočítané náklady príslušnému členovi výboru.
 2. Člen výboru predloží výboru informáciu o nákladoch a základné informácie o výlete: koľko dní, aká bola náročnosť, koľko bolo účastníkov. Aby sme náhodou nepreplatili nejaké slabé výlety, napr. s veľmi malým počtom účastníkov.
 3. Výbor odsúhlasí preplatenie týchto nákladov. Možno stačí, ak sa nikto nevyjadrí proti, povedzme do 3 dní.
 4. Člen výboru informuje Martinu Žarnovickú a predsedu, že je možné tieto náklady preplatiť.
 5. Martina Žarnovická zaplatí vedúcemu výletu, informuje účtovníčku Milku Pollákovú a zbiera originály bločkov, ktoré dá potom naraz Milke do účtovníctva.