Pravidlá

Pravidlá pre prijímanie nových členov

(stav: schválené výborom)

 • Máme záujem, aby členmi klubu boli ľudia, ktorí sa zúčastňujú klubových akcií.
 • Členov prijíma členská schôdza. Do polovice februára musia byť zakúpené známky, to znamená do konca januára musí byť schôdza.
 • 2 ľudia musia odporučiť nového člena.

zodpovedný: Vlado Stračár

Pravidlá pre požičiavanie materiálu

(stav: schválené výborom)

 • Požičiavanie materiálu za určený finančný (alebo nefinančný) dar pre nečlenov nášho klubu.
 • Nečlen si môže zarezervovať materiál na neklubovú akciu najviac 2 týždne dopredu.
 • Na verejné klubové akcie majú prednostné právo na rezerváciu materiálu všetci účastníci akcie, aj nečlenovia, členovia majú prednosť pred nečlenmi.

Pravidlá pre organizovanie výletov

(stav: schválené výborom)

 • Vedúci výletu prekonzultuje mejlovú informáciu o výlete a prihlasovaní s koordinačným vedúcim.
 • Zatiaľ je koordinačný vedúci: pešia: Oľga, zimná: Igor, cyklistika: Zuzana.
 1. Ponúkne sa termín, povedzme do 7 dní od oznámenia prihlasovanie pre limbákov.
 2. Ak je menej prihlásených ako voľných miest, tak sa pošle oznam aj nečlenom.
 3. Ak je viac prihlásených, tak o účasti rozhodne vedúci na základe konzultácie s výborom. (3 za, 1 proti)

Odporúčania

 • Vyberať dopredu za ubytovanie. Kvôli storno poplatkom.
 • Peniaze na svoj účet.
 • Lístky na vlak – pre seba a potom oznámiť, kde mám miestenku. Pre ľudí bez zliav kúpiť skupinový lístok – problém je so stornovaním.

zodpovedný: Igor Bazovský

Pravidlá pre vyplácanie vedúcich verejných výletov organizovaných klubom

(stav: schválené výborom)

Verejný výlet organizovaný klubom je výlet, na ktorý sa môžu prihlásiť všetci členovia klubu.

 1. viacdenná turistika:
  • zrazový poplatok, ak je to zraz
  • ubytovanie, s obmedzením do 30€, nepreplácame jedlo
  • cestovne – ak sa ide autom  spotreba pohonných hmôt / počet členov v aute.
 2. Výlet do Rakúska a iného zahraničia:
  • alikvotnú časť cestovného autom
  • príspevok na stravu 30€

Prieskumná cesta:

Klub prepláca náklady na prieskumnú cestu rovnako ako náklady vedúceho na výlet: Na Slovensku ubytovanie do 30 eur a náklady na cestu, v Rakúsku diéty do 30 eur a náklady na cestu. Náklady na prieskumnú cestu sa preplácajú až po úspešnom uskutočnení výletu. Výbor rozhodne, ktoré prieskumné cesty sa preplácajú – malo by ísť hlavne o veľmi náročné výlety. Tieto peniaze idú z peňazí klubu.

Dotácie:

Klub neprepláca deťom 50% cestovných nákladov na výlety klubu. Výbor rozhodne, na ktorých výletoch sa deťom prispieva na cestu.

Pravidlá pre tipy na výlety cez lockdown

1. Zuzana môže poslať tip na výlet. Môže tak urobiť aj každý člen rady.
Čím viac výletov, tým menšie skupinky.

2. Tipy posielame mejlom. Iba vybraným aktívnym a dôveryhodným členom.

3. Dobré by bolo do mejlu zakaždým napísať, ako sa správať: ruky,
odstup, rúško, malé skupinky, žiadny interiér, žiadne pitie z jednej
fľaše alebo pohára.

4. Treba dodržiavať kovidový automat, ak to pre výlety v Bratislave
niečo znamená.

5. Prímestské autobusy využívajte len cez NEpracovné dni.

Pravidlá pre nakupovanie materiálu

Materiál môžeme nakupovať len na náš klub. To jest faktúra musí byť na klub. Fakturačné údaje sú:

Odbor turistiky klubu slovenských turistov Limba turist
Černyševského 23, 85101 Bratislava
IČO 36070114
DIČ 2022335238

Najlepšie je na eshope zaplatiť prevodom z účtu. Prevod urobí Martina Žarnovická.