Ako chodíme na výlety

Pozrite si konečné výsledky online prieskumu medzi členmi klubu, ktorí sa uskutočnil v dňoch 12. až 21. februára 2021. Zúčastnilo sa ho 64 Limbáčiek a Limbákov. Z jeho výsledkov vyplýva, že :

  • …absolútna väčšina z nás chodila na krátke výlety počas posledného roka;
  • … tieto krátke výlety sa uskutočnili prevažne v osamelo alebo len v malej skupinke ľudí;
  • … na výletoch sme sa dohodli s inými najmä vďaka telefónu;
  • … absolútna väčšina z nás je spokojná s komunikáciou KST Limbaturist smerom k svojim členom za posledný rok;
  • … so svojím klubom chceme komunikovať najmä e-mailom;
  • … o svoje nápady, námety na aktivity klubu sa podelila v rámci prieskumu polovica z nás;
  • …záujem o vedenie peších výletov v rámci klubu prejavili záujem štyria z desiatich členov klubu, ktorí sa prieskumu zúčastnili.

PODROBNOSTI VIĎ NIŽŠIE:

Pokračovať v čítaní

Návrh loga

Lenka oprášila starodávne logo pre náš klub a urobila nový návrh. Logo je krásne, výstižné a retro.

Prichádzajú a odchádzajú členovia

Oľga pre nás opäť krásne vybavila známky. Pri tej príležitosti nastali v našom oddiely osobné zmeny: Do oddielu sme prijali 5 nových členov. Sú to: Eleonóra Bartalosová, Zuzana Fraňová, Tatiana Lišková, Milan Majšík a Hana Rýdza. Vitajte v našich radoch, tešíme sa na spoluprácu s vami. Z Limba turistu vystúpilo 5 členov. Aktuálne máme 151 členov.

dospelí v produktívnom veku72
deti do 15 rokov17
študenti3
dôchodcovia do 70 rokov36
dôchodcovia nad 70 rokov16
ZŤP7

Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie 2021

Z bratislavského KST: Ako každoročne, v dobrej viere sme zostavili náš oblastný kalendár aj na rok 2021, no vzhľadom na nejasnú situáciu okolo turistiky (najmä v úvode roka 2021) nedávame ho do tlače.

Distribuujeme len jeho elektronickú verziu a prosíme vás  o šírenie medzi ďalšími turistami. V prílohe je jedna verzia chronologicky usporiadaná a druhá verzia usporiadaná pre obojstrannú  tlač. Ak má niekto možnosť vytlačiť pár kusov pre ľudí bez prístupu k počítaču, spravte tak a venujte záujemcom vo svojom okolí.

Verme, že sa v roku 2021 opäť budeme môcť stretávať na turistike bez obmedzení.

Pozdravujú Vás a pekné sviatky vám želajú zostavovatelia oblastného kalendára Malé Karpaty a okolie,

Vladimír Chrapčiak, Pavol Šoula, Vladimír Ješko, Viera Biščová a Jozef Junas

Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie 2021 chronologicky

Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie 2021 tlac