Archív kategorií: Nezaradené

Ako chodíme na výlety

Pozrite si konečné výsledky online prieskumu medzi členmi klubu, ktorí sa uskutočnil v dňoch 12. až 21. februára 2021. Zúčastnilo sa ho 64 Limbáčiek a Limbákov. Z jeho výsledkov vyplýva, že : …absolútna väčšina z nás chodila na krátke výlety počas posledného roka; … tieto krátke výlety sa uskutočnili prevažne v osamelo alebo len v… Čítať viac »

Návrh loga

Lenka oprášila starodávne logo pre náš klub a urobila nový návrh. Logo je krásne, výstižné a retro.

Prichádzajú a odchádzajú členovia

Oľga pre nás opäť krásne vybavila známky. Pri tej príležitosti nastali v našom oddiely osobné zmeny: Do oddielu sme prijali 5 nových členov. Sú to: Eleonóra Bartalosová, Zuzana Fraňová, Tatiana Lišková, Milan Majšík a Hana Rýdza. Vitajte v našich radoch, tešíme sa na spoluprácu s vami. Z Limba turistu vystúpilo 5 členov. Aktuálne máme 151… Čítať viac »

Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie 2021

Z bratislavského KST: Ako každoročne, v dobrej viere sme zostavili náš oblastný kalendár aj na rok 2021, no vzhľadom na nejasnú situáciu okolo turistiky (najmä v úvode roka 2021) nedávame ho do tlače. Distribuujeme len jeho elektronickú verziu a prosíme vás  o šírenie medzi ďalšími turistami. V prílohe je jedna verzia chronologicky usporiadaná a druhá… Čítať viac »