Návrh pravidiel pre zájazdy

Zájazd = autobusový výlet

Na zájazde preplácame:

 • podľa už schválených pravidiel
 • cestu
 • ubytovanie
 • diéty v Rakúsku: 30€, na Slovensku nič
 • športovému vedúcemu
 • organizačnému vedúcemu
 • prepláca sa s peňazí zájazdu (účastníkov zájazdu)

Na zájazde preplácame aj prieskumnú cestu:

 • športovému vedúcemu
 • len ak sa zájazd uskutoční: zaplatíme až po zorganizovaní zájazdu
 • cestu
 • ubytovanie
 • diéty v Rakúsku: 30€, na Slovensku nič
 • prepláca sa s peňazí klubu

Dotácie na zájazd:

 • deti
 • matky
 • seniori (nad 70)
 • s peňazí klubu / s peňazí zájazdu

legenda:

 • červené: zatiaľ sme sa nedohodli
 • modré: už dohodnuté a schválené
 • zelené: už dohodnuté