2% z dane

Darovanie 2% z dane

Tento rok máte opäť možnosť podporiť činnosť nášho klubu a venovať mu svoje 2% z daní.

Tu sú potrebné doklady:

Údaje o našom združení

Názov: Odbor turistiky klubu slovenských turistov Limba turist
Adresa: Mánesovo nám. 1230/1, 851 01 Bratislava
IČO: 36070114
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 26 0208 2188 (fio banka)
IBAN: SK56 8330 0000 0026 0208 2188

Postup pre poukazovanie 2% z daní pre ZAMESTNANCOV, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ: 

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (V2Pv18-P) – do 15.2.2022– môžete si ho stiahnuť vyššie.

Toto Potvrdenie spolu s vyplnením tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv21-1) doručte na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30.apríla 2022. Aj tieto tlačivá si môžete stiahnuť vyššie.

Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby, ktorí si sami podávajú daňové priznanie a aj právnické osoby

Priamo v tlačive daňových priznaní sú uvedené kolonky na poukázanie 2% dane.

Riadne vyplnené daňové priznania doručte v termíne do 31.3.2022 na príslušný daňový úrad.

Ak chce právnická osoba poukázať 2% musí predtým darovať 0,5% neziskovej organizácii. Ak nedaruje 0,5% tak môže v termíne podania daňového priznania darovať iba 1,5% – najmenej 8,- €.